Vilkår for bruk

ANSVARSFRASKRIVELSE

Selv om Flexiteek gjør alle rimelige anstrengelser for å sikre at alt materiale på denne siden er korrekt, kan nøyaktighet ikke garanteres, og Flexiteek påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten eller autentisiteten til informasjonen på denne siden.

Flexiteek-nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Vi støtter ikke eller aksepterer på annen måte ansvar for innholdet eller personvernreglene til disse nettstedene.

Denne foreslåtte informasjonen er gitt i god tro basert på praktisk erfaring og forsøk under lokale forhold. Kundenes arbeidsforhold er utenfor vår kontroll og vi kan ikke ta ansvar for resultater ved bruk av dette produktet. Vi kan sette deg i kontakt med uavhengige installatører som kan legge dekket ditt mot en ekstra kostnad. Flexiteek International AS, Flexiteek International AB, Flexiteek Americas Inc, Flexiteek OceaniaPty Ltd, eller dets agenter har ikke noe ansvar eller ansvar for hvordan du utfører disse foreslåtte metodene. Vårt varemerke dekker Flexiteek og dets verdensomspennende patenter.

OPPHAVSRETTSERKLÆRING

Alle rettigheter er forbeholdt. All tekst, bilder, grafikk, animasjoner og annet materiale på denne nettsiden er underlagt opphavsretten og andre immaterielle rettigheter til Flexiteek og dets lisensgivere. Flexiteek eier opphavsretten til valg, koordinering og arrangement av materialet på denne nettsiden. Dette materialet kan ikke kopieres, omvendt konstrueres, dekompileres eller demonteres for kommersiell bruk eller distribusjon, og dette materialet kan heller ikke modifiseres eller legges ut på andre nettsteder uten skriftlig tillatelse. Enhver uautorisert bruk av dette materialet vil krenke Flexiteeks immaterielle rettigheter.

MERKNAD OM VAREMERKE

Flexiteeks varemerker, logoer og datterselskapsnavn som vises på dette nettstedet, med mindre annet er angitt, er varemerker som eies av Flexiteek eller dets tilknyttede selskaper. Bruk eller misbruk av disse varemerkene eller annet innhold på dette nettstedet, med unntak av det som er angitt i disse bruksvilkårene, er strengt forbudt. Ingenting på nettstedet skal tolkes som å gi, ved implikasjon, estoppel eller på annen måte, noen lisens eller rett til å bruke et Flexiteek-varemerke uten Flexiteeks skriftlige tillatelse på forhånd.

Alt innhold som lastes ned eller på annen måte oppnås via dette nettstedet, leveres på din risiko, og du er eneansvarlig for eventuelle skader på datasystemet eller datatap som kan følge av slik bruk, inkludert, men ikke begrenset til, skade som følge av datavirus.

Informasjonen på denne nettsiden kan endres uten varsel.
Copyright © 2000-2020 Flexiteek International AB. Alle rettigheter forbeholdt.

Oppdatert 7. desember 2020 av Flexiteek International AB.

{(39602 + 22)}

Trees planted to date

Menü